Avís Legal

Benvingut/da a la pàgina web de NO·RES SHOPS SL!
A continuació, t’exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web t’atorga el rol d’usuari de la pàgina i, per tant, acceptes les clàusules detallades en aquest document.

Titularitat
El responsable de les dades i titular de la pàgina web www.nores.cat és NO·RES SHOPS SL (en endavant NO·RES) amb CIF B55271050 i domicili social al carrer Pintor Josep Colomer, 24 de Sant Feliu de Pallerols, Girona, Espanya.
La societat es denomina NO·RES SHOPS SL i figura inscrita al Registre Mercantil de Girona, tomo 3102, llibre 0, foli 160, secció 8, full GI 60805.

Condicions d’ús
Les presents condicions legals regulen l’ús permès d’aquesta pàgina web que NO·RES posa a disposició dels usuaris d’internet. Si no està conforme amb aquestes condicions legals, ha d’abandonar la pàgina.
L’Usuari es compromet a fer ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
Queda prohibit realitzar, per part de l’Usuari, cap acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquest web o un mal funcionament del web mateix, inclosa la introducció de virus, macros o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o sigui susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la pàgina web o als sistemes informàtics que la suporten. Es prohibeix la utilització de qualsevol dels seus continguts amb la finalitat de causar qualsevol prejudici al NO·RES o a tercers.

Propietat Intel·lectual
Els textos, imatges, logos, símbols, distintius, codi font i resta de contingut inclòs en aquesta web són propietat de NO·RES SHOPS SL, o disposa en el seu cas, del permís pel seu ús i explotació. Els usuaris d’aquesta pàgina web podran dur a terme la reproducció o emmagatzematge dels continguts d’aquesta pàgina pel seu ús personal exclusiu o finalitats autoritzades en les condicions legals de contractació dels nostres productes i serveis.
Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació. Inclòs qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

Responsabilitat
La nostra intenció és la d’oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat, adoptant totes les mesures de seguretat al nostre abast. De totes maneres, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es poden trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.
NO·RES declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informacions que es presentin a altres pàgines enllaçades amb aquesta web. NO·RES no controla ni exerceix cap tipus de supervisió sobre les pàgines enllaçades. Els usuaris que utilitzin aquests enllaços o hipervíncles hauran de consultar les condicions legals exposades a les pàgines de destí.
NO·RES no es fa responsable de les pèrdues i/o prejudicis que poguessin derivar, entre d’altres, de:

  • Interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues o errors en les línies i xarxes de telecomunicacions.
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus.
  • Ús indegut o inadequat del lloc web.
  • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix navegador.

L’Usuari en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte del lloc web, podrà ser reclamat pels danys o perjudicis causats.
Així mateix, l’Usuari respondrà per qualsevol dany i/o perjudici, que derivi de l’ús per la seva part de robots, spiders,… o eines similars emprades amb la finalitat de demanar o extreure dades, o de qualsevol altra actuació de part seva que imposi una càrrega irracional sobre el funcionament del lloc web.

Legislació
Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o que tingui relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Aquest Avís Legal és en data de Maig 2020 i NO·RES es reserva el dret o facultat de fer qualsevol canvi o modificació dels seus termes, en qualsevol moment, sense necessitat d’avís previ i que es publicarà en aquesta pàgina web.

Article afegit a la cistella.
0 items - 0,00